Zriadenie prevádzky

MžP  Slovenskej republiky ako správny orgán štátnej správy pridelilo rozhodnutím č. 6315/2008-8.1.  (21.06.2008)  Združeniu rybárov TONA s.r.o. výkon rybárskeho práva na tejto ostatnej vodnej ploche – štrkovisko Tona Šurany (2ha) na účely podnikania v osobitnom režime.  Z.r. TONA s.r.o. je zároveň vlastníkom rýb, stará sa o pravidelné zarybnenie a zdravotný stav rýb v súlade s potravinovým kódexom.

Ochrana osobných údajov

Každý účastník rybolovu v areáli R.z. TONA s.r.o.  ako dotknutá osoba, v zmysle zákona č. 18/2018  Zz  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zakúpením povolenky na rybolov súhlasí, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a č.OP boli použité na administratívne účely prevádzkovateľa a zároveň súhlasí zo zverejnením obrazového materiálu (foto) vyhotoveného počas rybolovu, na ktorom sa ako dotknutá osoba prípadne nachádza.

Vaše úlovky
Kalendár
PUSŠPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Otvorené pre verejnosť
Rezervované
Mimo sezóny
partneri
návštevnosť webu
TOPlist