Prevádzkový poriadok

Platný od 1.3.2023

1, Každý loviaci je povinný pred začatím lovu, zaregistrovať sa, predložiť preukaz totožnosti  a zakúpiť si povolenku na rybolov. (nemusí byť členom SRZ)

2, Na jednu povolenku môže manipulovať udicami a loviť ryby len jedna osoba na dve udice s navijakom, vybavené jedným háčikom a montážou na priebežno (pri odtrhnutí musí záťaž odpadnúť). Zákaz používať splietanú šnúru ako kmeňový vlasec. (môže poškodiť jesetera)

3, Loviaci je povinný používať vaničku pod ryby, veľký podberák 80×80, dezinfekciu a vyťahovač háčikov (peán). Vlasec (len silon) hrúbky min. 0,25 mm.

4, Je prísne zakázané pri fotení dvíhať rybu vysoko nad podložku.  Pri vyšmyknutí sa z rúk,  pádom môže utrpieť vážnu ujmu na zdravotnom stave.

5, Množstvo a druh návnady nie je obmedzené, musia byť zdravotne nezávadné,  (nesmú  byť skysnuté, plesnivé, toxické). Partikel musí byť prevarený.

6, Ryby po fotení a ošetrení treba okamžite šetrne vrátiť späť do vody.

7, V prípade ulovenia dravca, okamžite kontaktovať správcu. ( rybu podržať v podberáku)

8,  Je prísne zakázané kúpanie (vrátane psov), zakladanie ohňa, poškodzovanie porastov,  altánkov, lavíc, stolov a rušenie nadmerným hlukom ostatných rybárov.

9, Motorové vozidlo si musí návštevník zaparkovať na miestach na to určených.

10, Rybolov pre deti do 15 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby.

11, Každý návštevník sa zdržiava v areály  na vlastné riziko a zodpovedá tiež za zverenú mladistvú osobu. R.z. TONA  s.r.o.  nezodpovedá za ujmu na zdraví  a majetku, ktorá mu vznikne v našom areály.

12, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na organizačné zmeny počas sezóny. Návštevníci sú povinný zmeny akceptovať.

13, Po skončení rybolovu návštevník zanechá svoje lovné miesto čisté a odpadky si musí zobrať so sebou. Následne oznámi odchod z areálu správcovi a musí strpieť  kontrolu svojho vozidla vrátane batožinového priestoru.

14, Pri porušení prevádzkového poriadku môže byť návštevník vyhostený bez nároku na vrátenie vstupného, musí nahradiť spôsobenú škodu v plnej miere. Ak škoda dosiahne vyššiu hodnotu, bude privolaná polícia.

15,  CELÝ AREÁL JE 24 hod MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM !     

Vaše úlovky
Kalendár
PUSŠPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Otvorené pre verejnosť
Rezervované
Mimo sezóny
partneri
návštevnosť webu
TOPlist